Нож Polar95

Острие Полар95 въглеродна (ръждясваща) стомана. Направил съм му лек вторичен скос, въпреки това реже много. Дръжката е от никелсилвер, кожени шайби и сух бряст.
Канията е фински тип. Кожата е (уж) телешки бланк – 3.5мм, пропита с ленено масло, восък и терпентин. Изглежда странно, но е всъщност ужасно удобна.

Advertisements